غواصی در Isla de la Juventud

غواصی در Isla de la Juventud که به جزیره جوانان نیز معروف است، به هر کجا که نگاه کنید پر از ماجراهای هیجان انگیز است. بسیاری از غرق‌های دزدان دریایی بخشی از چشم‌انداز زیرآبی Isla de la Juventud را تشکیل می‌دهند، زیرا این جزیره به عنوان پایگاهی برای دزدان دریایی انگلیسی و فرانسوی مورد استفاده قرار می‌گرفت. Isla de la Juventud دارای بسیاری از مناطق مهم غواصی است. با این حال، منطقه اصلی غواصی Punta Frances است که مکان های غواصی فوق العاده ای مانند دیوار سیاه مرجانی، بهشت ​​اسفنج ها، غار جادویی، دهانه غول پیکر و باغ گورگونی و بسیاری دیگر را در خود جای داده است.

آبزیان در Isla de la Juventud