غواصی در ذخیره گاه دریایی هول چان

برخی از بهترین غواصی ها در بلیز را می توان در هول چان، یک ذخیره گاه دریایی حفاظت شده واقع در سواحل Ambergris Caye Caulker انجام داد. هول چان که در زبان مایا به معنای «کانال کوچک» است، حدود 3 مایل مربع (7.8 کیلومتر مربع) را پوشش می دهد. این ذخیره‌گاه دریایی خانه بسیاری از مرجان‌های زبانه‌دار و دیگر تشکل‌های مرجانی خارق‌العاده است. در کنار ماهی‌های خاردار، کوسه‌های پرستار و لاک‌پشت‌ها در مکان‌های هول چان، ایگل ری کانیون و کوچه کوسه‌ری شیرجه بزنید. در سایت غواصی معروف جهان به نام "The Wreck" کاوش کنید که یک بارج غرق شده به طول 30 فوت (9 متر) و مکانی تضمین شده برای دیدن کلنی کوسه های پرستار است.

آبزیان در حفاظتگاه دریایی هول چان

سایت های غواصی در ذخیره گاه دریایی هول چان