اسکوبا
dive_center
فراتر از محدوده (XR)
xr
رتبه ویژه
diamondmdbmares_dc
دوره‌ها

دوره‌ها

 • اکولوژی
 • اسکوبا
 • غواص اسنورکل (Snorkel Diver)
تعمیرات / سرویس برای

تعمیرات / سرویس برای

 • متعادل کننده شناوری
 • کامپیوتر غواصی
 • رگلاتور
 • سیلندرها
پیشنهادات دیگر

پیشنهادات دیگر

 • غواصی از قایق
 • غواصی در مغروقه
 • غوص‌های فراتر از محدوده
 • تورهای اسنورکل
گازهای پرشده

گازهای پرشده

 • هوا
 • نایتروکس
 • اکسیژن
 • ترایمیکس
تجهیزات

تجهیزات

 • تجهیزات
 • اسکوتر
نوع پرداخت

نوع پرداخت

 • کارت اعتباری
 • کارت اعتباری
 • پی‌پل

سایت های غواصی وابسته