اسکوبا
dive_centerit
فراتر از محدوده (XR)
xr
رتبه ویژه
diamondmdbswim
دوره‌ها

دوره‌ها

 • اکولوژی
 • آموزش اورژانسی
 • غریق نجات
 • اسکوبا
 • غواص اسنورکل (Snorkel Diver)
 • شنا
 • فراتر از محدوده (XR)
تعمیرات / سرویس برای

تعمیرات / سرویس برای

 • متعادل کننده شناوری
 • کامپیوتر غواصی
 • رگلاتور
پیشنهادات دیگر

پیشنهادات دیگر

 • غواصی از قایق
 • غواصی در مغروقه
 • غوص‌های فراتر از محدوده
 • تورهای اسنورکل
گازهای پرشده

گازهای پرشده

 • هوا
تجهیزات

تجهیزات

 • کامپیوتر غواصی
 • تجهیزات
نوع پرداخت

نوع پرداخت

 • کارت اعتباری

سایت های غواصی وابسته