اسکوبا
dive_centerit
فراتر از محدوده (XR)
xrxr_it
مدار بسته
rebreatherrebreather_it
رتبه ویژه
diamond
دوره‌ها

دوره‌ها

 • اکولوژی
 • آموزش اورژانسی
 • مدار بسته
 • اسکوبا
 • غواص اسنورکل (Snorkel Diver)
 • فراتر از محدوده (XR)
تعمیرات / سرویس برای

تعمیرات / سرویس برای

 • متعادل کننده شناوری
 • کامپیوتر غواصی
 • لباس خشک
 • مدار بسته
 • رگلاتور
 • سیلندرها
پیشنهادات دیگر

پیشنهادات دیگر

 • غواصی از قایق
 • غواصی در مغروقه
 • غوص‌های فراتر از محدوده
گازهای پرشده

گازهای پرشده

 • هوا
 • نایتروکس
 • اکسیژن
 • ترایمیکس
تجهیزات

تجهیزات

 • کامپیوتر غواصی
 • تجهیزات
 • اسکوتر
نوع پرداخت

نوع پرداخت

 • پی‌پل