اسکوبا
dive_centerit
فراتر از محدوده (XR)
xrxr_it
غواصی آزاد
freediving
رتبه ویژه
diamondmares_dc
دوره‌ها

دوره‌ها

  • اکولوژی
  • آموزش اورژانسی
  • غواصی آزاد
  • اسکوبا
  • غواص اسنورکل (Snorkel Diver)
  • فراتر از محدوده (XR)
گازهای پرشده

گازهای پرشده

  • هوا
  • نایتروکس

سایت های غواصی وابسته