Najmniejszy z żółwi morskich

Żółw morski Kemp's ridley jest najmniejszym z wszystkich gatunków żółwia morskiego, osiąga tylko 2 stopy długości muszli i waży tylko 100 funtów. Mają one również najmniejsze rozmieszczenie spośród wszystkich żółwi, występujących głównie w ciepłych wodach Zatoki Meksykańskiej. Są one najbardziej zagrożonym gatunkiem spośród wszystkich tych gadów i pomimo podjęcia wielkich kroków w celu ochrony tego gatunku, ich populacja nadal walczy o odbicie. W rzeczywistości zwierzęta te mają jedną plażę jako swoje jedyne główne miejsce lęgowe w Rancho Nuevo, w Meksyku, gdzie raz do roku przybywają do gniazda na lądzie przez tysiące osób; jest to zjawisko zwane arribadas.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Discover more Underwater Wildlife

  Explore more underwater wildlife