Masters at Play

Okrągłe, słodkie oczy foki nie tylko sprawiają, że te akrobatyczne ssaki są jednym z najsłodszych stworzeń w morzu, ale mają również bardzo funkcjonalne przeznaczenie. Foki mają doskonały wzrok podwodny, szczególnie w ciemnych i mrocznych wodach. Bycie głębokimi nurkami, czasami sięgającymi nawet do 100 metrów głębokości, posiadanie tej zwiększonej zdolności widzenia w warunkach słabego oświetlenia jest nie tylko korzystne, ale i niezbędne do przeżycia. Ich ciała przystosowały się również do tych głębszych, dłuższych nurkowań lepiej niż inne ssaki morskie. Krew fok zawiera specjalne właściwości pozwalające im na wchłanianie większej ilości tlenu niż innym ssakom morskim, dzięki czemu mogą one z łatwością wykonywać te głębokie, długie nurkowania.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Discover more Underwater Wildlife

  Explore more underwater wildlife