Filozofia Diamentu Nurka

Wszystko to, co każdy nurek powinien wiedzieć!

Programy SSI zapewniają podwodne doświadczenia zbliżające do siebie ludzi, którzy uczą się znaczenia komunikowania się i współdziałania, zarówno nad, jak i pod powierzchnią wody. Zakres programów SSI jest jednym z najefektywniej zaprojektowanych i gruntownie przetestowanych systemów edukacji nurkowej na świecie. Cztery różne komponenty są niezbędne, aby stać się nurkiem - odpowiednia wiedza, umiejętności, sprzęt i doświadczenie. Nazywamy te komponenty Diamentem Nurka SSI.