Ο μικροσκοπικός ξάδελφος του αστακού

Επίσης γνωστή ως καραβίδες ή καραβίδες, καραβίδες είναι η κοινή ονομασία που δίνεται σε πάνω από 500 διαφορετικά είδη καρκινοειδών εντός των οικογενειών Austroastracidae, Astacidae, και Parastacidae, και τα μισά από τα οποία όλα συμβαίνουν στη Βόρεια Αμερική. Ως επί το πλείστον όλες οι καραβίδες ζουν σε γλυκό νερό, με λίγα μόνο είδη που ζουν σε υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Κοντά ξαδέρφια στον αστακό, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από το κεφάλι και το θώρακα τους, τεμαχισμένο σώμα, και μεγάλα νύχια στο μπροστινό ζευγάρι των ποδιών, κάνοντάς τους να μοιάζουν με αστακοί μωρό.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.