Η φιλοσοφία του Διαμαντιού της κατάδυσης

Τι θα πρέπει να ξέρει κάθε δύτης!

Τα προγράμματα της SSI παρέχουν μια υποβρύχια εμπειρία που φέρνει κοντά τους ανθρώπους που μαθαίνουν την αξία της επικοινωνίας και της συνεργασίας, τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια. Η σειρά των προγραμμάτων της SSI είναι ένα από τις πιο αποτελεσματικά σχεδιασμένα και δοκιμασμένα διεξοδικά συστήματα για την εκπαίδευση δυτών στον κόσμο. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές συνιστώσες για γίνει ένας δύτης - η κατάλληλη γνώση, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός και η εμπειρία. Αυτό το ονομάζουμε στην SSI το Διαμάντι της κατάδυσης / Diver Diamond.