Βήμα 1: Dive Guide


Το πρόγραμμα του συνοδού καταδύσεων σας διδάσκει να επιβλέπετε και να οδηγείτε πιστοποιημένους δύτες, τόσο πάνω όσο και κάτω από το νερό

Βήμα 2: Divemaster & Dive Control Specialist/Assistant Instructor


Μετά την ολοκλήρωση της Επιστήμης των καταδύσεων και του Επαγγελματία Συνοδού καταδύσεων, κερδίζετε αυτόματα τη πολυπόθητη διαβάθμιση Divemaster, και τη δυνατότητα να βοηθήσετε Open Water εκπαιδευτές. Το επόμενο βήμα σας στο μονοπάτι της σταδιοδρομία της SSI είναι Dive Control Specialist/Assistant Instructor.

Βήμα 3: Τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών & Open Water Instructor


Ο εκπαιδευτής Open Water της SSI έχει την πιο σημαντική εργασία σε ολόκληρο τον κλάδο της κατάδυσης - αυτή της πιστοποίησης νέων δυτών και της διασφάλισης ότι θα έχουν μια καταπληκτική εμπειρία εκμάθησης.