Potápění v Oosterschelde

Jak již bylo zmíněno, velkým lákadlem je zde období páření sépií, ale oblast slouží jako místo tření mnoha podmořských obyvatel Severního moře, například olihní a mořských koníků. Teplota vody určuje, kdy se zde jednotlivé druhy rozmnožují. Vzhledem k přílivovým a odlivovým podmínkám je potápění možné jen po malou dobu každý den. To znamená, že potápění zde může být pro nezkušené potápěče velmi obtížné a také, že když je příliv a odliv vhodný k potápění, může zde být trochu přeplněno.

Potápěčské lokality v Oosterschelde

Vodní život v Oosterschelde