Symbol úspěchu!

Stupnice uznání potápěčských profesionálů SSI

SSI je jediná organizace, která odměňuje svoje instruktory potápění za dosažení určitých cílů. Zde máte příležitost nechat se odměnit za tvrdě vybojované výsledky a celému světu ukázat, že patříte mezi elitní profesionální potápěče.

Stanovte si nové cíle a pracujte na jejich dosažení, abyste se dostali na vyšší úroveň a zlepšili i svoji kvalifikaci. Vzdělávejte studenty v základním i doplňujícím výcviku a buďte oporou při jejich postupu na vyšší úroveň. Vaši osobní profesionální úroveň určuje souhrn všech vašich kvalifikací, zkušeností s výcvikem i doba, po kterou výcvik provádíte.

Po dosažení každé další úrovně vzdělání získáte automaticky odměnu na vaši uznávací kartu. Tato karta odráží vaše znalosti, odhodlání a loajalitu v potápěčské činnosti. Čím více programů a výcviků uskutečníte, tím vyšší bude i vaše hodnocení jako instruktora: century-, gold 500-, platinum 1000- a platinum pro 5000. Možnost účastnit se programu uznání má každý potápěčský profesionál SSI. Všechno, co pro to musíte udělat, je, pustit se do práce a vyučovat!

Open Water Instruktor a specializační program
4 certifikace Specialty Instructor (včetně Diver Stress and Rescue) + 15 vystavených certifikací
Advanced Open Water Instructor + Science of Diving Instructor + 30 vystavených certifikací v různých úrovních
Dive Control Specialist Instructor + 250 ponorů + 150 vystavených certifikací v různých úrovních
Pro získání kvalifikace CENTURY INSTRUCTOR musí instruktor SSI doložit 100 zkušenostních bodů, tak jak je popsáno v Instructor DiveLog.
Pro získání kvalifikace SILVER 300 Instructor musí instruktor SSI doložit 300 zkušenostních bodů, tak jak je popsáno v Instructor DiveLog.
Pro získání kvalifikace GOLD 500 Instructor musí instruktor SSI doložit 500 zkušenostních bodů, tak jak je popsáno v Instructor DiveLog.
Pro získání kvalifikace PLATINUM 1000 Instructor musí instruktor SSI doložit 1000 zkušenostních bodů, tak jak je popsáno v Instructor DiveLog.

Platinum Pro 5000 Instructor


Elita potápěčského sportu

Dive Professional Recognition Rating Platinum Instructor

Jaké jsou požadavky na kvalifikaci PLATINUM PRO 5000 INSTRUCTOR

Instruktory Platinum Pro lze označit za elitu potápěčského sportu. Seznam držitelů karet je "Who´s who" potápění a jsou na něm nejprominentnější profesionálové potápění světa.

Na tomto ocenění je zvláštní to, že se týká výhradně potápění. Neznámý Dive Master na neznámém ostrově a Jacques Cousteau si zasloužili svoje karty stejným způsobem - 5000 zkušenostními body nebo 2500 zkušenostními body a doloženým / významným přispěním k rozvoji potápěčské branže. Kartu Platinum Pro 5000 koupit nelze. O udělení této karty se musí přihlásit jednotlivec, kterého musí doporučit dva držitelé Platinum 5000 Pro.

Pro kvalifikaci na úroveň PLATINUM PRO 5000 INSTRUCTOR musí instruktor SSI uskutečnit tyto kroky:

Doložit 5000 zkušenostních bodů, které jsou zaznamenané v SSI Instructor Logbook. Odevzdání písemného doporučení od dvou instruktorů Platinum Pro 5000.

nebo

Doložit 2500 zkušenostních bodů, 10 a více let zkušeností s činností profesionálního potápěče a významný počin pro rozvoj potápěčské branže. A nakonec písemné doporučení od dvou instruktorů Platinum Pro 5000.