PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – WEBOVÁ STRÁNKA DIVESSI.COM

Webové stránky www.divessi.com, včetně jejich subdomén a mikrostránek, databází a internetových obchodů (dále jen „webové stránky“), a sekci MySSI na webu my.diveSSI.com provozuje společnost SSI International GmbH – Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Německo – e-mail: info@diveSSI.com – telefon: + 49-9129-909938-0 (dále jen „společnost SSI“, „my“, „nás“). Kromě hlavní centrály v Německu má společnost SSI přímé dceřiné společnosti v Austrálii / na Novém Zélandě, v USA/Kanadě, v Japonsku, Číně a Itálii/Evropě, a dále servisní centra v mnoha zemích, která působí jako držitelé licence a jsou samostatnými společnostmi – seznam naleznete v příloze. Všechna servisní centra SSI jsou odpovědná za služby a dodávky materiálu na konkrétním území. Zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů a odpovídající práva a povinnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit, společnost SSI však přijala celkový závazek k ochraně soukromí svých zákazníků. Dodržujeme tedy platné právní předpisy o ochraně, právním rozsahu a utajení osobních údajů a o jejich zabezpečení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky www.divessi.com, včetně jejich subdomén a mikrostránek; pro používání sekce MySSI na webu my.diveSSI.com je zapotřebí další prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě potřeby musíme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat v souvislosti s dalším vývojem internetu a se změnami v právní situaci. Doporučujeme tedy, abyste tuto stránku pravidelně četli a měli tak jistotu, že jste si přečetli tu nejaktuálnější verzi.

OBSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Právní základ

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“) a odpovídající národní zákony o ochraně osobních údajů chrání základní práva a svobody jednotlivců a jejich práva na ochranu osobních údajů.

1.2 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o subjektech údajů, jejichž identita je určena nebo alespoň může být určena. Osobní údaje zahrnují například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, uživatelská ID, čísla kreditních karet, ID účtů na sociálních sítích, uživatelská jména, adresy IP atd.

1.3 Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme?

Údaje o uživatelích shromažďujeme z čistě informativních účelů týkajících se používání webových stránek, jak je vysvětleno níže v bodě 2. Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, shromažďujeme uživatelské údaje, které jste nám poskytli (např. jméno a příjmení, e-mailovou adresu atd.), v rozsahu povoleném zákonem nebo jako součást plnění smlouvy nebo k zajištění našich oprávněných zájmů, případě uživatelské údaje, ohledně nichž jsme získali váš souhlas. Doba uchovávání osobních údajů je podrobně vysvětlena v bodě 8.

2. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM

2.1 Soubory cookie při návštěvě webových stránek

Podobně jako většina webových stránek rovněž používáme soubory cookie, pokud je to nezbytné z technického hlediska pro používání webových stránek nebo pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas. Používáme (i) funkční soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz a poskytování našich webových stránek, (ii) analytické soubory cookie a (iii) soubory cookie DoubleClick, které nám pomáhají se shromažďováním obecných dat o používání a interakci pro analýzu používání našich webových stránek.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server odesílá do vašeho prohlížeče během návštěvy našich webových stránek a které se ukládají do vašeho zařízení. Soubory cookie se používají pro, navrhovaní webových stránek tak, aby pro vás jejich použití bylo co nejpohodlnější. Při použití souborů cookie se navíc ukládají volitelná nastavení zvolená během předchozí návštěvy (například oblast, jazyk, zájmy atd.).

Použití souborů cookie se můžete také bránit pomocí nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud deaktivujete nebo odmítnete soubory cookie, nebudete možná za určitých okolností moci plně využívat veškeré funkce našich webových stránek. Pro podrobnější informace o nastavení souborů cookie vašeho prohlížeče navštivte stránky: www.allaboutcookies.org. 

Pokud máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 9.

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.

2.2 Google Analytics a Universal Analytics

Pokud jste souhlasili s používáním souborů cookie, tyto webové stránky rovněž využívají službu Google Analytics, analýzy webu poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“), s rozšířením Google Universal Analytics.

Služba Google Analytics využívá soubory cookie pro standardně zaznamenávané informace a údaje o uživatelském chování na našich webových stránkách v souhrnné formě. Služba Google Analytics shromažďuje následující údaje: prohlížeč, typ zařízení, model zařízení, země, poskytovatel služeb, rozlišení obrazovky (na mobilních zařízeních), délka návštěvy webových stránek, jazyk, operační systém, stránky navštívené na webu. Společnost Google tyto informace využívá specificky k analýze a vyhodnocení používání webových stránek uživateli a pro sestavení zpráv o činnostech na webových stránkách. Společnost Google může rovněž předávat tyto informace třetím stranám, pokud je to stanoveno právními předpisy nebo pokud tyto třetí strany údaje zpracovávají na objednávku společnosti Google.

Naše analýza uživatelů rovněž využívá službu Universal Analytics. Díky tomu můžeme získat informace o používání našich nabídek na různých zařízeních („cross devices“, tedy napříč zařízeními). S technologií souborů cookie používáme pseudonymizované uživatelské ID, které neobsahuje žádné osobní údaje, a tyto údaje se nepředávají společnosti Google. Proti shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit námitku s účinností do budoucnosti, pokud deaktivujete uživatelskou analýzu napříč zařízeními ve svém zákaznickém účtu. Další informace o Universal Analytics najdete zde: support.google.com/analytics/answer/2838718

Nicméně v případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše adresa IP předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP předána serveru Google v USA a zkrácena teprve tam. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. Jménem provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k analýze a vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k vytvoření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování služeb naším prostřednictvím ve vztahu k webovým stránkám a používání internetu.

Pokud si nepřejete, aby kterékoliv webové stránky zaznamenávaly vaši aktivitu prostřednictvím Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat dostupný doplněk prohlížeče na následující adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Další informace ohledně podmínek používání a ochrany údajů najdete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo policies.google.com.

2.3 Síť Google, remarketing a DoubleClick

Službu Google Analytics rovněž využíváme k analýze a vyhodnocení údajů ze souborů cookie pro služby AdWords a DoubleClick pro statistické účely a jako pomůcku při umisťování a řízení reklamy na webu. Pokud navštívíte webové stránky nebo zobrazíte nebo kliknete na reklamu umístěnou prostřednictvím webových stránek v síti Google, do vašeho prohlížeče se může uložit soubor cookie DoubleClick. Identifikátor souboru cookie DoubleClick přiřazený vašemu prohlížeči bude stejný, jaký se používá při návštěvě webových stránek, u nichž se používají reklamní programy DoubleClick. Pokud váš prohlížeč již obsahuje soubor cookie DoubleClick, další soubor cookie DoubleClick se již nebude ukládat. Tyto webové stránky rovněž používají remarketing s Google Analytics pro online reklamu. To zahrnuje používání souborů cookie třetích stran, včetně společnosti Google. Prostřednictvím kombinovaného použití souborů cookie původního poskytovatele (například soubory cookie Google Analytics) a souborů cookie třetích stran (například soubory cookie DoubleClick) je možné zobrazovat reklamy na základě vašich předchozích návštěv těchto webových stránek, a lze je rovněž optimalizovat, analyzovat a hodnotit. Pomocí využití remarketingu jsou informace o vašem prohlížení webů shromažďovány v anonymizované formě pro marketingové účely a ukládány do vašeho počítače ve formě souborů cookie (targeting/retargeting). Pomocí algoritmu můžeme následně zobrazit doporučení produktů cíleně pro vás ve formě přizpůsobených reklamních bannerů na jiných webových stránkách (vydavatelé). Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat prostřednictvím správce předvoleb pro reklamy (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en).

2.4 Facebook Pixel

Naše webové stránky měří konverze pomocí pixelů akcí návštěvníků od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Tyto pixely umožňují sledovat chování návštěvníků webových stránek poté, co kliknou na reklamu na Facebooku, aby se dostali na webové stránky poskytovatele. To umožňuje analýzu účinnosti reklam na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu a pro jejich budoucí optimalizaci. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme z nich vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje však uchovává a zpracovává společnost Facebook, která je může přiřadit k vašemu facebookovému profilu a použít údaje pro své vlastní reklamní účely, jak je stanoveno v zásadách soukromí společnosti Facebook. To společnosti Facebook umožňuje zobrazovat reklamy na Facebooku a na webech třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad způsobem používání těchto údajů.

Chcete-li se dozvědět více o ochraně svého soukromí, přečtěte si zásady soukromí společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Můžete rovněž deaktivovat funkci remarketingu na vlastní publika v části Nastavení reklam na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. Nejdříve bude nutné se přihlásit do Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit ze zobrazování inzerce na základě používání poskytované Facebookem na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální inzerci (EDAA): www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Naše webové stránky využívají doplňky (dále „doplňky“) různých sociálních sítí, pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas:

3.1 Používání doplňků pro Facebook (tlačítko „Líbí se mi“ [Like])

Doplňky pro sociální síť Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, jsou začleněny do našich webových stránek. Doplňky pro Facebook označujeme na našich webových stránkách logem Facebook (bílé písmeno „f“ na modré dlaždici) nebo pojmy jako „Líbí se mi“ (Like), „To se mi líbí“ (I like) nebo ikonou „Palec nahoru“ (Thumbs up). Přehled doplňků pro Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte naše webové stránky, dojde k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook prostřednictvím doplňku. Díky tomu Facebook získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky, a to včetně vaší adresy IP. Pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ (Like) během přihlášení na svůj účet v síti Facebook, můžete odkázat na obsah našich webových stránek na svém profilu v síti Facebook. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Dovolujeme si upozornit, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití v síti Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook na adrese www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvy našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu v síti Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu v síti Facebook před návštěvou našich webových stránek.

3.2 Používání aplikace Snapchat

Na našich mobilních webových stránkách jsou používány doplňky sociální sítě Snapchat. Tyto doplňky jsou označeny tlačítkem „Sledovat“ (Follow) ve formě bílého ducha na žlutém pozadí.

Pokud navštívíte naše mobilní webové stránky, které obsahují takový doplněk, vaše zařízení naváže přímé spojení se servery sítě Snapchat. Obsah těchto doplňků přenáší síť Snapchat přímo do vašeho zařízení. Pomocí této integrace získává Snapchat informaci, že vaše zařízení navštívilo příslušnou stránku našich mobilních stránek, a to i v případě, že nemáte profil v síti Snapchat nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně dat protokolu, jako je adresa IP) jsou odesílány vaším zařízením přímo na server sítě Snapchat a tam jsou rovněž uloženy. Pokud jste přihlášeni k síti Snapchat, Snapchat může přiřadit vaši návštěvu mobilních webových stránek přímo k vašemu účtu. Pokud dochází k interakci s doplňky, například pokud stisknete tlačítko „Snapchat“, odpovídající informace se podobně odešlou přímo na server sítě Snapchat a tam se uloží. Tyto informace budou rovněž zveřejněny a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání dat sítí Snapchat, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese www.snap.com/de-DE/policies/.

Pokud si nepřejete, aby síť Snapchat přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu v síti Snapchat, musíte se před návštěvou odhlásit.

3.3 Používání síte Twitter

Doplňky mikroblogové služby Twitter, která je provozována společností Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále „Twitter“), jsou používány na našich webových stránkách. Tyto doplňky jsou označeny logem služby Twitter, například ve formě modrého „ptáčka twitter“. Přehled doplňků služby Twitter a jejich vzhled najdete na adrese: dev.twitter.com/web/tweet-button.

Pokud navštívíte naše webové stránky, které obsahují takové doplňky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery služby Twitter. Obsah doplňku je odesílán službou Twitter přímo do vašeho prohlížeče a je začleněn do stránek. Pomocí této integrace služba Twitter získává informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil pro síť Twitter nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně adresy IP) jsou odesílány vaším prohlížečem přímo na server služby Twitter v USA a tam jsou rovněž uloženy. Pokud jste ke službě Twitter přihlášeni, Twitter může přiřadit návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu u služby Twitter. Pokud dochází k interakci s doplňky, například pokud stisknete tlačítko „Twitter“, odpovídající informace se podobně odešlou přímo na server služby Twitter a tam se uloží. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na vašem účtu Twitter a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů službou Twitter, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Twitter: twitter.com/en/privacy.

Pokud si nepřejete, aby Twitter přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu na službě Twitter, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze služby Twitter odhlásit. Můžete rovněž zabránit stažení doplňků pro Twitter pomocí rozšíření pro svůj prohlížeč, například pomocí nástroje „NoScript“ pro blokování skriptů (http://noscript.net/).

3.4 Videa YouTube

Do našich webových stránek jsme rovněž zabudovali videa YouTube. Videa jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zabudována tak, aby serveru YouTube nebyly zasílány žádné osobní údaje související s vámi jako uživatelem, pokud si videa nepřehráváte.

Pokud si videa přehrajete, do vašeho počítače budou uloženy soubory cookie YouTube a údaje budou odeslány společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovateli YouTube. Při přehrávaní videí na YouTube budou společnosti Google, Inc., zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID souboru cookie, specifická adresa stránky navštívené na našich webových stránkách, jazykové nastavení prohlížeče, systémové datum a čas přístupu a identifikátor vašeho prohlížeče. Údaje budou odeslány bez ohledu na to, zda máte u společnosti Google registrovaný účet nebo zda jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube nebo Google, Inc., ukládají tyto údaje jako profily používání a využívají je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek na základě poptávky. Účelem takového použití je zejména (nikoliv pouze pro přihlášené uživatele) poskytování reklamy podle poptávky a informování ostatních uživatelů o vaší činnosti na našich webových stránkách. Máte právo uplatnit námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnosti Google Inc. jako provozovatele YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google, Inc., najdete na adrese policies.google.com/privacy. Osobní údaje shromážděné při přístupu k videím YouTube nezpracováváme.

3.5 Používání síte Instagram

Na naše webové stránky umisťujeme doplňky sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tyto doplňky jsou označeny logem Instagram, například ve formě kamery Instagram. Přehled doplňků pro Instagram a jejich vzhled najdete zde: blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sítě Instagram. Obsah doplňků je přenášen ze sítě Instagram přímo do vašeho prohlížeče a je začleněn do webových stránek. Pomocí této integrace Instagram získává informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil v síti Instagram nebo k němu nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně adresy IP) jsou odesílány vaším prohlížečem přímo na server sítě Instagram v USA a tam jsou rovněž uloženy.

Pokud jste k síti Instagram přihlášení, Instagram může přiřadit návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu v síti Instagram. Pokud dochází k interakci s doplňkem, například pokud aktivujete tlačítko „Instagram“, tyto informace se rovněž odešlou přímo na server sítě Instagram a tam jsou uloženy. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na vašem účtu v síti Instagram a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů sítí Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení s tím související pro ochranu vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Instagram: help.instagram.com/155833707900388.

3.6 Pinterest

Na naše webové stránky umisťujeme doplňky sociální sítě Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Doplňky jsou označeny logem sítě Pinterest, například ve tvaru „P“ ve tvaru symbolu ampersand a alternativně s doplňkem „Uložit“ (Save) v bílém písmu na červeném emblému nebo obdélníku. Přehled doplňků sítě Pinterest najdete zde: developers.pinterest.com/docs/widgets/save/.

Pomocí integrace doplňků na našich stránkách jsou síti Pinterest zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID relace, používaný operační systém a statistické informace, jakož i identifikátor prohlížeče. Údaje jsou odesílány bez ohledu na to, zda máte v síti Pinterest uživatelský účet, k němuž jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Soubory cookie pro shromažďování a řízení online reklamy dle používání lze deaktivovat na adrese www.youronlinechoices.com.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů sítí Pinterest najdete na adrese policy.pinterest.com/en/privacy-policy. My vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat.

4. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM BEHEM PROAKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM

4.1 Kontaktování

Pokud nás uživatel aktivně kontaktuje (například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v rámci propagace), údaje a informace o uživateli budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek a budou předány odpovědné osobě (například oddělení IT, právnímu oddělení, oddělení logistiky atd.).

4.2 Nákup prostřednictvím internetového obchodu

Pokud provedete nákup prostřednictvím těchto webových stránek, shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje (vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pořadové číslo přiřazené položkám objednávky, jakož i informace o vámi zakoupeném zboží) pro účely plnění smlouvy a plnění případných poprodejních závazků (jako je záruka) nebo pro výrobní účely v případě objednávek zakázkového zboží Head. Pro tyto účely předáváme vaše jméno a dodací adresu přepravní nebo kurýrní službě pro dodání zboží, které jste zakoupili, a stejně tak poskytujeme platební a transakční údaje úvěrovým nebo finančním institucím pro zpracování platby.

Pokud si na našich webových stránkách vytvoříte účet, shromažďujeme výše popsané osobní údaje společně s vaším uživatelským jménem a heslem pro účely správy vašeho online účtu.

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím existujícího účtu (jako jsou ZEPP, Facebook, Google nebo WeChat), souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat údaje, které do tohoto účtu uložíte (jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, adresa), a že budou zpracovány pro účely popsané v části 4.2. Pro tyto účely musíte během registrace znovu výslovně potvrdit svůj souhlas s předáním údajů z příslušného existujícího účtu.

4.3 Používání souboru cookie pro objednávky prostřednictvím webových stránek

Používáme následující soubory cookie, abyste mohli zasílat objednávky prostřednictvím našich webových stránek. Zde uvádíme seznam souborů cookie, které používáme, a důvody jejich použití:

4.4 Komentáre a vložení informací

Uživatelé mají možnost zanechat hodnocení vybraných produktů v našem internetovém obchodu s uvedením přezdívky, shrnutí recenze a hodnocení produktu. V tomto případě uložíme vaši přezdívku (která může být za jistých okolností osobním údajem), vaše vložené informace a vaši adresu IP. Kromě toho nám udílíte nevýhradní, bezplatné, časově neomezené právo, které lze kdykoliv odvolat, k použití vaší přezdívky a zveřejnění vašeho hodnocení na stránkách produktu po celém světě, nicméně pouze po dobu, dokud nevymažete obsah nebo nepožádáte o odstranění vašeho hodnocení. Obsah lze kdykoliv vymazat tak, že nás budete informovat na níže uvedených kontaktních údajích.

4.5 Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací a objednávkami (vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pořadové číslo přidělené položce objednávky, jakož i další informace o zakoupeném zboží) rovněž zpracováváme ke zlepšování našich produktů a služeb. Kromě toho zpracováváme specifikované kategorie údajů pro interní statistické a provozní účely, například pro měření a pochopení trendů souvisejících s demografií, uživateli, zájmy uživatelů, nákupy a dalšími trendy mezi našimi uživateli, jakož i pro akce stažení a pro rychlé zpracování stížností na základě našich oprávněných zájmů. Specifikované kategorie údajů jsou rovněž zpracovávány pro účely průzkumu, předběžných opatření, obrany a dalších opatření s ohledem na nedodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, nezákonné kroky nebo podezření na podvod nebo pro přijetí opatření v situacích, kdy existuje potenciální riziko poškození našich zákonných práv nebo práv jiných osob.

4.6 Zpravodaj

Na základě vámi uděleného souhlasu s přijímáním informačního bulletinu a po potvrzení e-mailu v rámci možnosti dvojitého potvrzení (double opt-in) kliknutím na tlačítko uvedené v e-mailové zprávě bude společnost SSI zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, IP adresu a volitelně rovněž vaše datum narození, pohlaví, požadovanou zemi a požadovaný jazyk, a to za účelem zasílání (i) marketingových a produktových informací týkajících se zboží a služeb z produktové řady SSI, (ii) personalizovaných propagačních informací a novinek odpovídajících vašim zájmovým kategoriím a na základě vašeho využívání webových stránek (například časté prohlížení produktů v rámci vámi zvolených zájmových kategorií a polohy), (iii) průzkumů spokojenosti ohledně služeb a doporučení společnosti SSI a analýz poptávky, (iv) soutěží, kuponů, slevových kampaní a her o ceny, (v) elektronických blahopřání prostřednictvím e-mailu.

Přizpůsobené propagační materiály a novinky zasíláme podle vaší adresy IP a vašeho chování při používání webových stránek. Na základě vaší adresy IP a s pomocí našich „správců regionu prohlížeče“ dokážeme identifikovat region, kde se nacházíte, když používáte webové stránky, a zasílat vám regionální nabídky v rozsahu, v jakém k tomu udělíte souhlas. Přitom nezjišťujeme vaše přesné místo lokace. V rámci tohoto procesu rovněž analyzujeme frekvenci kliknutí výhradně pro příslušné oblasti zájmu “scuba diving, technical diving, freediving a plavání” a například v případě častého používání části „scuba diving“ vám budeme zasílat informace z této oblasti zájmu prostřednictvím e-mailu na základě prohlášení o souhlasu popsaného výše. Z tohoto důvodu používáme soubor cookie s označením „VIEWED_PRODUCT_IDS“. Analýza se provádí na základě následujících metod hodnocení a pořadí preferencí: údaje týkající se vašeho uživatelského chování na webových stránkách se anonymně porovnávají s empirickými hodnotami pro podobné soubory dat v naší databázi. Na základě toho vypočítáme pravděpodobnost potenciálních budoucích kontaktů a nákupů u nás. Tímto způsobem také můžeme vypracovat odpovídající nabídky a zašleme vám informace, které podle naší zkušenosti zajímaly zákazníky s podobným chováním. V rámci tohoto procesu rovněž vytváříme anonymizované a pseudonymizované uživatelské profily.

V případě přihlášení k odběru novinek rovněž ukládáme vaši adresu IP a datum registrace. Ty se ukládají pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a přihlásí se k odběru novinek bez vědomí právoplatného vlastníka. Osobní údaje shromážděné během přihlášení k odběru novinek nejsou poskytovány třetím osobám pro marketingové účely.

Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti bez uvedení důvodu (například pomocí odkazu na konci každých novinek nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@diveSSI.com).

Pokud naše novinky odešlete třetím stranám, musíte dodržet zákonné požadavky a předem získat souhlas adresáta. Pokud třetí strany vůči nám uplatní nároky v důsledku přeposlání novinek z vaší strany, odškodníte nás a budete nás chránit proti všem nárokům s tím souvisejícím, včetně penále a nákladů na právní zastoupení.

4.7 Reklamy v síti Facebook pro potenciální zákazníky

Používáme reklamy pro potenciální zákazníky na Facebooku na našich webových stránkách Facebook, včetně: SSI (@diveSSI), SSI Freediving (@SSIFreediving) SSI XR/TXR (@SSI.XR.TXR), abychom umožnili přihlášení k odběru našeho informačního bulletinu prostřednictvím Facebooku. Přihlášení prostřednictvím formuláře je platné pouze v případě, že aktivujete přihlášení „kliknutím“ na potvrzující odkaz v potvrzujícím e-mailu, který obdržíte. V okamžiku přihlášení jsou ve formuláři povinné pouze vaše osobní údaje zaznamenané v síti Facebook nebo dobrovolně poskytnuté, ve všech případech se jedná o vaši e-mailovou adresu a jméno, a město, adresa, věk atd. jsou volitelné. Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom vám zasílali e-mailem novinky výslovně popsané v reklamě, pokud jste k tomu výslovně poskytli souhlas. Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat s účinností do budoucnosti.

4.8 Hry o ceny a soutěže

V souvislosti s hrami o ceny, soutěžemi nebo propagačními činnostmi, které nabízíme, budeme používat vaše osobní údaje výhradně pro pořádání hry o ceny, soutěže nebo propagační činnosti (například pro kontaktování vítězů, pro zaslání výhry), pokud nám neposkytnete výslovný souhlas s jejich použitím jiným způsobem.

5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje rovněž v nezbytném rozsahu poskytujeme externím zástupcům zabývajícím se výkonností webů nebo poskytovatelům služeb (včetně dalších společností skupiny HEAD Group). V případě spolupráce s třetími stranami uzavře společnost SSI s těmito třetími stranami samostatné dohody o zpracování osobních údajů, aby bylo zajištěno, že údaje uživatelů jsou používány v souladu se zásadami soukromí SSI:

6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP

Vaše osobní údaje předáme servisními centru SSI / smluvním partnerům mimo EU/EHP za účelem ověření vašeho výcvikového statusu SSI a vašich certifikací, za účelem poskytování našich služeb, provozování webových stránek, vyřízení vaší objednávky, údržby našich IS systémů a software atd. Takový přenos nicméně nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje odeslány mimo EU/EHP, zaručujeme odpovídající míru bezpečnosti jejich zasíláním do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany v souladu s potvrzením Evropské komise nebo uzavřením smlouvy vhodného znění mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EHP, která údaje obdrží.

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním či změnami a před ztrátou, krádeží a neoprávněným prohlížením, předáváním, reprodukcí, používáním, pozměněním nebo zpřístupněním. My a naši zaměstnanci jsme rovněž vázáni povinností zachování utajení a důvěrnosti údajů. Podobně zástupci starající se o výkonnost a oprávnění zástupci skupiny HEAD Group, kteří potřebují přístup k vašim osobním údajům pro plnění svých odborných povinností, získají přístup a budou se na ně vztahovat stejné povinnosti zachování utajení a důvěrnosti údajů.

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou uchovávány až do uplynutí záruky odpovědné strany, promlčecí lhůty a zákonné doby uchovávání (obvykle 10 let, maximálně 30 let) nebo déle v případě sporů, v nichž jsou tyto osobní údaje použity jako důkaz. Pokud zpracování závisí na vašem souhlasu, budeme tyto údaje uchovávat, dokud souhlas neodvoláte.

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo obdržet informace v přehledné, transparentní a čitelné podobě ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje a ohledně vašich práv jako subjektu údajů (čl. 13 a násl. nařízení GDPR):

Než podáte stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů nebo pokud máte nějaké otázky, můžete nás rovněž kontaktovat:

SSI International GmbH
Johann-Hoellfritsch-Straße 6
90530 Wendelstein
Germany
info@divessi.com
Tel.: +49 (0)9129 9099380

Odpovědnost za ochranu údajů
Christian Rohde
privacy@divessi.com

Vaše právo vznést námitku

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti používání vašich údajů, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu. Pokud vaše údaje zpracováváme pro legitimní účely, můžete mít rovněž právo kdykoliv vznést námitku, pokud jsou k tomu důvody týkající se vaší konkrétní situace.

Abychom mohli zpracovat váš dotaz ohledně výše uvedených práv a abychom zajistili, že osobní údaje nebudou poskytnuty neoprávněným třetím stranám, dotazy zasílejte s jasnou identifikací vaší osoby a uveďte krátký popis rozsahu, v jakém svá výše popsaná práva subjektu údajů uplatňujete.

PŘÍLOHA

Chcete-li získat přístup k seznamu aktuálních servisních středisek SSI po celém světě, klikněte zde: my.divessi.com/ssi

Německá verze prohlášení o ochraně osobních údajů je právně závazná - verze květen 2018