Mystické, mocné, často nepochopené

Od počátku lidstva, zdá se, že jsme měli pokračující spor s hady. To je patrné v literatuře, umění, mytologie, a je zobrazen dnes ve filmech po celém světě. Bohužel, hadi měli vždy negativní konotace s nimi spojené, i když pouze 15% z více než 3000 druhů hadů jsou považovány za škodlivé pro člověka. Na rozdíl od své pověsti, hadi jsou úžasně krásné bytosti, které se pohybují elegantně přes jejich prostředí a mají některé z nejpozoruhodnějších zbarvení všech živočišných druhů. Lze je nalézt po celé planetě kromě Antarktidy, Nového Zélandu, Grónska, Islandu a Irska.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logované ponory
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Objevte více podvodní divočiny

IMAGE © Alamy-Biosphoto

Kulohlavec - Pilot Whale

IMAGE © Shutterstock-Shane Myers Photography

Kareta obrovská - Green Sea Turtle

IMAGE © Shutterstock_Krzysztof Odziomek

Klipkovití - Butterfly Fish

  Prozkoumejte více podvodní život