Mystické, silný, často nepochopený

Od počátku lidstva se zdá, že jsme měli pokračující spor s hady, jak je patrné v literatuře, umění, mytologii a vylíčil dnes ve filmech po celém světě. Bohužel, hadi měli vždy negativní konotace s nimi spojené, i když pouze 15% z více než 3000 druhů hadů jsou považovány za škodlivé pro člověka. Na rozdíl od své pověsti, hadi jsou úžasně krásné bytosti, které se pohybují elegantně přes jejich prostředí a mají některé z nejpozoruhodnějších zbarvení všech živočišných druhů. Existují po celé planetě s výjimkou Antarktidy, Nového Zélandu, Grónska, Islandu a Irska

Hadi

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logované ponory
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Objevte více podvodní divočiny

IMAGE © iStock-Nigel Marsh

Wobegong skvrnitý - Wobbegong

  Prozkoumejte více podvodní život